Tag Archives: פרסום לפי סעיף 149

הדפסת תוכניות בניה

הדפסת תוכניות בניה שימוש במכונות משוכללות על פי החוק לפני קבלת היתרי בנייה ותחילת עבודות בפועל, יש להדפיס ולהציג בעיתונות את התכנית, ורק לאחר מכן כל תוכניות הבניה מודפסות במכונות מיוחדות עם ציוד מתקדם ומשוכלל ביותר, זאת כיוון שמדובר בתכנית מיוחדת ושונה הכוללת בניה מפורטת, ומדובר בדיוק רב שיש להקפיד עליו, לכן חשוב בכל שלב לקבל את שירותי ההדפסה של ...

Read More »